• Трогодишњи
  • Четворогодишњи
Техничар грејања и климатизације
Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
Мехатроничар за ракетне системе
Мехатроничар за радарске системе
Техничар за комјутерско управљање (ЦНЦ) машина
Техничар за индустријску роботику
Оператер машинске обраде резањем
Машински техничар за компјутерско конструисање
Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја
Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
Авио-техничар за ваздухоплов и мотор