• Трогодишњи
  • Четворогодишњи
Техничар телекомуникационих технологија
Монтер телекомуникационих мрежа
Сервисер термичких и расхладних уређаја
Електротехничар енергетике
Електротехничар информационих технологија
Електромонтер мрежа и постројења