Габријела Грујић
Директор канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација

Др Габријела Грујић рођена је 29. марта 1971. године у Београду.

На Факултету музичке уметности у Београду на одсеку за Општу музичку педагогију основне студије завршила је 1994. године са средњом оценом 9,13 и оценом 10 (десет) на дипломском испиту из Методике музичке наставе. Последипломске студије завршила је на Факултету музичке уметности у Београду 1998. године, пошто је положила све прописане испите са средњом оценом 9,66 и одбранила магистарску тезу. Диплому о стеченом научном степену доктора педагошких наука стекла је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 2009. године.

Др Габријела Грујић има богато наставно искуство, које укључује готово тродеценијски рад у области предшколског, основношколског, средњег, вишег и високог образовања. На Учитељском факултету у Београду запослена је од 2007. године, а 2018. године стиче звање ванредног професора.

Биографија проф. др Габријеле Грујић објављена је 2016. године у Oxford’s Book Successful People of Serbia.

Увиђајући неодвојивост образовања и васпитања од културе, са задовољством је дала свој допринос, као саветник за област образовања деце у Дечјем културном центру Београда у периоду од 2015. до 2016. године.

У периоду од септембра 2016. до септембра 2017. године обављала је функцију саветника министра просвете, науке и технолошког развоја за дуално образовање.

На функцији помоћника министра за стратешко планирање била је од септембра 2017. године.

Вођена идејом о неопходности синергичног деловања образовања и привреде, своје активности је преусмерила на креирање и промоцију бенефита образовне платформе учења на два места.

У жељи да дуално образовање постане лични избор младих, као платформа која ће их водити као сигурној каријери у Републици Србији, њен рад огледа се како у практичном, тако и у академском делању.

Проф. др Габријела Грујић дала је значајан допринос кроз ангажовање на међународним пројектима који се баве развојем дуалног образовања. Eramus+ пројекат „DualEdu (Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia)“, имао је за циљ увођење дуалног образовања у високошколски систем Републике Србије.

Пројекат „EDU-LAB“, подржан од стране Европске уније, за сврсисходност одредио је унапређење професионалних шанси за младе људе у Дунавском региону.

Аутор је многих научних радова у области дуалног образовања, приређивач публикације је „Национални модел дуалног образовања: Пут у будућност Србије“, која је подржана од стране Министарства просвете и Владе Швајцарске у оквиру пројекта „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања“. Поред наведеног, аутор је многих уџбеника и приручника за ученике основношколског узраста и студенте Учитељског факултета.

Под покровитељством Швајцарске Владе завршила је обуку за дуално образовање престижног Центра KOF Swiss Economic Institute чији је директор др Урсула Ренолд, експерт за дуално образовање Швајцарске.

Заједно са својим тимом и релевантним социјалним партнерима, проф. др Габријела Грујић креатор је Националног модела дуалног образовања у Србији.

У периоду од 2017. до 2022. године обављала је функцију помоћника министра за дуално образовање и васпитање.

Председавајућа је Комисијом за развој и праћење дуалног образовања и Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије.

На функцији директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација је од новембра 2022. године.

Мајка је Магдалене, Матеје и Максима.