Контакт

Једноставно до информације

  Адреса:

  Немањина 22-26, 11000 Београд

  Србија

  Контактирајте нас на:

  kancelarija@dualnok.gov.rs

  Седиште Канцеларије за дуално образовање и национални оквир квалификација је у Немањиној 22 – 26 у Београду.

  Послови из делокруга Канцеларије обављају се и у Јурија Гагарина 76, Нови Београд – улаз 6.

  Матични број Канцеларије: 18821095

  Порески идентификациони број (ПИБ): 113411472

  Адреса електронске поште одређена за пријем електронских поднесака је kancelarija@dualnok.gov.rs