Реч директора

Филозофија образовања треба да постане филозофија живота сваког младог човека у 21. веку. Велику улогу у томе има дуално образовање, јер представља адекватан одговор на растуће изазове које нам доноси време брзог техничко-технолошког развоја. 

Обезбеђивањем услова за младе да стекну компетенције кроз дуални модел учења, кроз теоријску наставу и учење кроз рад у реалном радном окружењу, обезбеђујемо знатно бољи квалитет образовања за будуће генерације, а то је и главни предуслов за бржи каријерни развој. Са друге стране, компаније су већ показале колико им је драгоцен кадар образован по дуалном моделу, јер им обезбеђује одрживост и иновативност у пословању. Уз континуирано унапређење система квалификација кроз национални оквир квалификација (НОКС), у складу са захтевима убрзаног развоја, Канцеларија ће обезбедити и адекватну подршку концепту целоживотног учења, што је наш циљ.

Имајући у виду да је стручан и квалитетан кадар један од главних адута држава у трци за инвестиције, као и да је образовање стуб грађења успешне каријере – Национални модел дуалног образовања је садашњост, али и сигуран пут у будућност Србије!

Проф. др Габријела Грујић, директор Канцеларије за дуално образовање и НОКС

Мисија

Мисија Канцеларије за дуално образовање и НОКС јесте да постави дуално образовање као један од главних носиоца развоја кадровског и привредног потенцијала Србије, као и да развија стандарде квалификација у складу са развојем савременог друштва, да обезбеди квалитет у процесу стицања квалификација, као и њихову упоредивост и препознатљивост са квалификацијама стеченим у другим државама.

У фокусу Канцеларије је стварање прилика за развој дуалног модела и остварење његовог пуног потенцијала, што ће донети огроман бенефит за младе, привреду, али и читаво друштво у Србији. Канцеларија ће усмерити активности и на јачање свести грађана, посебно младих, о предностима дуалног образовања за њихове будуће каријере, било да се одлуче да раде код послодавца или да развијају сопствене бизнисе.

Мисија Канцеларије јесте и да осигура квалитет образовања, што ће урадити даљом имплементацијом дуалног модела и унапређењем националног оквира квалификација. Канцеларија ће, како би подржала школе и факултете, заједно са другим социјалним партнерима, увек када за то има потребе, помоћи и препорукама за креирање програма дуалног образовања у складу са законским оквиром.

Визија

Визија Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација јесте да дуално образовање до 2030. године постане лични избор младих, као платформа која их води ка сигурној каријери.

Стуб економског развоја сваког друштва представља образовање које се заснива на свеукупним компетенцијама кадрова – знањима, вештинама, способностима и ставовима. Привреди је већ потребан образован и стручно оспособљен кадар, у складу са развојем дигитализације, аутоматизације и Зеленом агендом.  Кадар образован у Србији по дуалном моделу, у сарадњи са компанијама које су лидери у својој делатности, у стању је да одговори на сваки пословни задатак по мери светских играча, а њихове квалификације стечене у Србији упоредиве су и признате и у другим државама.

Млади људи у Србији образовани по дуалном моделу, већ су доказали да имају неопходна знања за развој успешне пословне каријере, што је један од важних услова који их мотивише да планирају живот и заснивају породице у својој земљи, где их чека сигурна будућност.