У Канцеларији су следеће основне унутрашње јединице:

  1. Сектор за дуално образовање;
  2. Сектор за Национални оквир квалификација;
  3. Сектор за финансијске послове;
  4. Сектор за правне, кадровске и административне послове;

 

Послове интерне ревизије из делокруга Канцеларије, утврђене Правилником, обавља самостални извршилац изван унутрашњих јединица.