• Трогодишњи
  • Четворогодишњи
Возач моторних возила
Техничар друмског саобраћаја
Наутички техничар речни смер
Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга
Teхничар за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају
Техничар за логистику и шпедицију
Транспортни техничар у железничком саобраћају
Техничар безбедности железничког саобраћаја
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
Техничар ваздушног саобраћаја