• Акредитовани предмети
  • У поступку акредитације
ОСС – Електротехника и рачунарство у саобраћају (нови програм дуално)
ОСС – Саобраћајно инжењерство (нови програм дуално)
ОСС – Железничко машинство (нови програм дуално)
ОСС – Поштанско – логистички системи (нови програм дуално)
ОСС – Поштанско – логистички системи