• Акредитовани предмети
  • У поступку акредитације
ОСС – Индустријско инжењерство
ОСС – Грађевинско инжењерство
ОСС – Инжењерство намештаја и ентеријера
ОСС – Прехрамбена технологија
ОСС – Комуникационе технологије
ОСС – Савремене рачунарске технологије
ОСС – Пословни информациони системи
ОСС – Заштита животне средине