• Акредитовани предмети
  • У поступку акредитације
ОСС – Графичко инжењерство
ОСС – Мехатроника
ОСС – Енергетска ефикасност и енергетски системи
ОСС – Модни дизајн производа од коже
ОСС – Рециклажне технологије
ОСС – Енергетска ефикасност и чиста енергетика
ОСС – Графичко инжењерство
МСС – Графички дизајн
ОСС – Електроенергетика
ОСС – Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара
ОСС – Производне технологије
ОСС – Smart системи менаџмента
ОСС – Дизајн ентеријера
МСС – Фитомедицина
ОСС – Машинско инжењерство
МСС – Прехрамбена технологија
МСС – Електротехника и рачунарство
ОСС – Друмски саобраћај
ОСС – Фитомедицина
МСС – Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара
МСС – Интегрисани системи менаџмента
МСС – Интердисциплинарни дизајн
МСС – Машинско инжењерство