Период реализације: 2019 – 2021.
Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / Schools, Vocational Training, Adult Education, Platforms (ERASMUS+)
Циљеви пројекта: Србија се недавно придружила „EQAVET” мрежи (Европска мрежа за осигурање квалитета у стручном образовању). Циљ овог пројекта био је да се поставе темељи за осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању на националном нивоу. Главни циљеви су укључивали анализе националних и европских оквира за осигурање квалитета, успостављање Националне референтне тачке у Србији, промоције „EQAVET” мреже и квалитета осигурања креаторима политике, релевантним министарствима и Агенцији за квалификације. Национална референтна тачка сарађивала је са другим земљама у „EQAVET” мрежи како би се олакшала размена и вршњачко учење.
Активности НРТ-а су, између осталог, укључивале организацију националне конференције, објављивање посвећених веб страница на веб страници министарства и превод материјала. Спроведена је студија о националним и европским политикама и оквирима осигурања квалитета са посебним фокусом на стручно образовање и обуку и која је служила као кључни истраживачки извештај током периода имплементације пројекта. Низ пратећих догађаја обухватио је промовисање „EQAVET-a”, културу самовредновања и коришћење оквира за осигурање квалитета, као и за добијање информација о току имплементације оквира за осигурање квалитета у Србији.
Друга конференција представила је резултате анализе и активности мреже „EQAVET” и Националне референтне тачке. Синергија је остварена са Европским оквиром квалификација и другим релевантним телима на националном нивоу; многе активности имплементиране су у блиској сарадњи са Агенцијом за квалификације.