др Весна Фабиан
Вршилац дужности помоћника директора за Национални оквир квалификација

Др Весна Фабиан докторирала је 2019. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду – студијска група за андрагогију, на тему Стручне обуке и положај појединца на тржишту рада и стекла квалификацију – доктор андрагошких наука. Основне академске студије такође је завршила на Филозофском факултету Универзитета у Београду – студијска група за андрагогију.

У току каријере радила је у служби за запошљавање, када је учествовала у бројним пројектима који су били усмерени на унапређивање положаја незапослених на тржишту рада кроз различите мере и активности, а најзаступљенији су били пројекти из области додатног образовања и обука усмерених на категорије теже запошљивих лица. Такође, именована је као консултант из области образовања и запошљавања била ангажована код домаћих и међународних организација.

Од јула 2016. год. до јануара 2023. године др Фабиан Весна радила је у Министарству просвете где је наставила да се бави усклађивањем система образовања са потребама тржишта рада, те је ангажована на пословима успостављања и имплементације система Националног оквира квалификације у Србији и његовог референцирања са Европским оквиром квалификација. Од јануара 2023. године  запослена је у Канцеларији за дуално образовање и Национални оквир квалификаицја где наставја свој ангажман на имплементацији система НОКС у Републици Србији.

Члан је Саветодавне групе за Европски оквир квалификација у Бриселу (Еуропеан Qуалифицатионс Фрамењорк Адвисорy Гроуп), председник је Секторског већа за сектор пословне администрације, члан је Друштва андрагога Србије. Аутор је више стручних и научних радова објављених у научним часописима. Такође је учесник на више стручних и научних конференција како домаћих, тако и међународних.