Грујић у Суботици потписала Споразум о изградњи тренинг центра у Техничкој школи „Иван Сарић“

Грујић у Суботици потписала Споразум о изградњи тренинг центра у Техничкој школи „Иван Сарић“

Директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, проф. др Габријела Грујић, заједно са градоначелником Суботице, Стеваном Бакићем, и директором Техничке школе „Иван Сарић“, Жељком Рајчићем , потписала је Споразум о пословно-техничкој сарадњи који има за циљ изградњу регионалног тренинг центра.

Овај тренинг центар ће бити највећи у Републици Србији, опремљен најсавременијом опремом, а површина тренинг центра ће износити око 3.650 m2.

Проф. др Габријела Грујић истакла је да циљано желимо да интегришемо формално дуално, класично и неформално образовање како би се свим младима омогућило да за образовне профиле и обуке за које су се определили имају квалитет образовања који им омогућава не само стручност и савремена технолошка знања, него и меке вештине као што су – тимски дух, аналитичност, критичко мишљење, креативност и иновативност.

Изграђени и опремљени тренинг центри обезбедиће компаративну предност Републике Србије у погледу савремено образованих кадрова као темеља даљег снажнијег економског развоја и сигурне каријерне будућности младих.