Период реализације: 2022 – 2023.
Донатор:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / ERASMUS+
Циљ пројекта: У складу са стратешким оквиром дефинисаним у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији, основни циљ овог пројекта је даље унапређивање транспаретности и упоредивости система квалификација на националном и међународном нивоу, као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања.
У оквиру пројекта реализоваће се активности у циљу повезивања Регистра НОКС са Europass online платформом као што су: наставак уноса података о квалификацијама у Регистар НОКС на српском и енглеском језику, креирање техничких решења за повезивање Регистра НОКС са Europass online платформом и промоција НОКС и ЕОК, односно подстицање њихове примене од стране социјалних партнера.
Повезивањем Регистра НОКС са Europass online платформом биће осигурана транспаретност и упоредивост система квалификација на националном и међународном нивоу. То ће допринети грађењу поверења између националних система квалификација различитих земаља Европе и квалитетнијем информисању о могућностима наставка школовања и мобилности кроз систем образовања и систем тржишта рада у различитим замљама.
Реализација овог пројекта подржаће и употребу Европског оквира квалификација од стране релевантних социјалних партнера као што су: Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање и друге агенције за запошљавање, тела за осигурање квалитета, установе образовања (школе и универзитети) и друге јавне и приватне установе заинтересоване за упоређивање квалификација и транспарентност и упоредивост  исхода учења.