Период реализације: 2017-2018.
Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) /European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS +)
Циљеви пројекта: Развој базе националних квалификација, прилагођавање стандарда квалификација у складу са базом, припрема и унос нових квалификација, унапређивање видљивости и промоција базе квалификација, испитивање задовољства корисника базе и синхронизација базе са Европским порталом.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставило је базу података за квалификације.
Имплементација националне базе квалификација у Србији и референцирање са Европским оквиром квалификација представља приоритет у спровођењу реформи у образовању.
Национална база квалификација препозната је као пројекат од изузетног значаја за реализовање циљева предвиђених релевантним стратешким документима и поглављима везана за процес приступања ЕУ. Пројекат је финансирао ERASMUS +, а трајао је до краја 2018. године.