ПОТПИСАН ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ СПОРАЗУМ ЗА ПРОЈЕКАТ „СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ У СРБИЈИ”

ПОТПИСАН ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ СПОРАЗУМ ЗА ПРОЈЕКАТ „СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ У СРБИЈИ”

Потписан је Имплементациони споразум за пројекат „Стручно образовање и запошљавање младих у Србији”, између Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), Министарства просвете и Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација.

Овим споразумом створени су формални услови за почетак пројекта „Стручно образовање и запошљавање младих у Србији” који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње.

Основни циљ наведеног пројекта је да осигура да систем средњег стручног образовања, укључујући дуално образовање и образовања одраслих у Републици Србији буде у складу са потребама одрживог развоја и зелене трансформације.