ПОСЕТА ДР УРСУЛЕ РЕНОЛД И ЊЕНОГ ТИМА КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

ПОСЕТА ДР УРСУЛЕ РЕНОЛД И ЊЕНОГ ТИМА КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

У оквиру пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” који спроводи Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација уз подршку СДЦ-а организована је посета проф. др Урсуле Ренолд и њеног тима.

У просторијама Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација уприличени су консултативни састанци са релевантним социјалним партнерима на којима смо разговарали о даљим корацима развоја дуалног образовања.

Канцеларија за дуално образовање и НОКС наставља уз подршку проф. др Ренолд и њеног тима да унапређује систем дуалног образовања.

ВИДЕО