ОДРЖАН ПРВИ КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА, КВАЛИФИКАЦИЈА И ЗАПОШЊАВАЊА МЛАДИХ

ОДРЖАН ПРВИ КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА, КВАЛИФИКАЦИЈА И ЗАПОШЊАВАЊА МЛАДИХ

Данас је организован први координациони састанак пројекта у области стручног образовања, квалификација и запошљавања младих, које подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC).

Директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, проф. др Габријела Грујић, на састанку је говорила о Уредби о финансијској подршци дуалном образовању. Том мером омогућено је пружање подршке ученицима који се определе да се школују по дуалном моделу образовања, а за дефицитарна занимања, и послодавцима у виду субвенционисања дела накнаде за учење кроз рад.

Такође, Канцеларија је представила годишњи план активности пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији“, који спроводи уз подршку SDC-a. Пројекат има за циљ унапређивање система дуалног образовања и система Националног оквира квалификација.

Поред представника Канцеларије, састанку су значајно допринели и представници два пројекта – „Знањем до посла“ који спроводи „Niras IP“, и „DualVET пројекат Србија“ коју спроводи Привредна комора Србије.