ДРЖАВА ОБЕЗБЕДИЛА ДОДАТНИХ 5000 ДИНАРА МЕСЕЧНО ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ОПРЕДЕЛЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ДРЖАВА ОБЕЗБЕДИЛА ДОДАТНИХ 5000 ДИНАРА МЕСЕЧНО ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ОПРЕДЕЛЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Влада Републике Србије усвојила је „Уредбу о финансијској подршци дуалном образовању“ ради пружања подршке ученицима који ће бити уписани на трогодишње и четворогодишње дуалне образовне профиле на којима се школују за дефицитарна занимања.

Финансијска подршка дуалном образовању усвојена Уредбом реализоваће се на два начина: 1. ученици који се определе да се школују по дуалном моделу образовања, а за дефицитарна занимања, овом уредбом имаће прилике да зараде више од других ученика који су се определили за овај вид школовања. У претходним годинама, анализом уписа, утврђено је да се ученици ређе опредељују за трогодишња занимања иако су често иста на тржишту рада веома тражена и боље плаћена. На овај начин ученицима ће бити омогућено да им за све три године, поред законом прописане накнаде за учење кроз рад, у нето висини од најмање 70% минималне цене рада по сату, из буџета Републике Србије буде исплаћено по још 5000 динара месечно у трајању од по 9 месеци годишње.
Сходно подацима да су нпр. бравари заваривачи, оператери машинске обраде резањем, пекари, посластичари, кувари, електричари, индустријски механичари… знатно боље плаћени од многих других занимања, овим видом финансијске подршке ученицима ће бити омогућен виши ниво мотивације за стицање компетенција за овај вид занимања и у већем броју ће се за њих опредељивати. Уговор о додели средства закључују школа, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација и ученик, односно родитељ или други законски заступник. Од ученика се очекује да савесно приступи свим активностима предвиђеним планом и програмом наставе и учења, у супротном ову подршку може изгубити ако је неоправдано изостао више од 5% месечног фонда часова учења кроз рад, уколико је неоправдано изостао више од 10% фонда часова за претходни период учења кроз рад као и уколико има негативну оцену на полугодишту за све месеце до месеца у којем је исправио оцену.
Подизањем интересовања ученика за ове као и све друге трогодишње образовне профиле, омогућавамо да школе повећају обухват ученика у дуалном образовању, а да привреда има нову шансу да од већег броја ученика обезбеди одрживост и иновативност свог пословања.

Такође други начин дефинисан у овој уредби односи се на подршку послодавцима у виду субвенционисања дела накнаде за учење кроз рад коју послодавци плаћају ученицима уписаним на дуалне образовне профиле на којима се ученици школују за дефицитарна занимања и која ће износити до 50% у складу са законом. Ова мера подржаће микро и мала предузећа која финансијски не могу да издвоје средства у складу са својим потребама, да повећају обухват ученика и тиме не само подрже развој знања и вештина младих, него и могућност квалитативне селекције за избор кандидата за будуће запошљавање.

Финансирање из ове Уредбе регулише се конкурсом који спроводи Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација, дефинисањем дефицитарних занимања, а на основу података Националне службе за запошљавање као и податка о броју места за учење кроз рад по образовним профилима према предлогу плана за укључивање послодаваца у дуално образовање Привредне коморе Србије. Предност ученика који испуњавају услове за субвенције јесте и отварање самосталног рачуна у Поштанској штедионици, која ће за наведену намену свим ученицима отворити наменски текући рачун. Такође уколико средства, а у складу са два предложена начина у Уредби, не буду утрошена предвиђена је допунска мера којом се средства могу доделити школама за набавку опреме, потрошног материјала и средстава за личну заштиту и безбедност на раду као и за реализацију дела учења кроз рад који се не може реализовати код послодавца.
Свеукупно циљ ове Уредбе усаглашен је са недавним изменама и допунама Закона о дуалном образовању којим се обезбеђује квалитет савремених компетенција, њихова препознатљивост од стране компанија, синергија између стицања теоријских знања и вештина као и сигуран каријерни пут младих приликом запошљавања.
Од уредбе очекујемо пре свега задовољство младих људи, што ће имати вишу финансијску подршку за своје опредељење да уче кроз рад, повећање мотивације да се уписују на трогодишње профиле уз сазнање да у складу са Законом о средњем образовању имају право и на даље школовање, али превасходно сазнање да „њихово знање вреди и да одмах након формалног образовања могу започети своју радну каријеру“, наводи директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Габријела Грујић.