ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЗАЈМУ LD 2106 (2021) ИЗМЕЂУ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТНИ ЗАЈАМ – ЦЕНТAР ЗА ОБУКУ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЗАЈМУ LD 2106 (2021) ИЗМЕЂУ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТНИ ЗАЈАМ – ЦЕНТAР ЗА ОБУКУ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ