Пројектни задатак__Консултант за развој иницијативе и елабората за развој стандарда квалификација (андрагог) и припрему анализа понуде и квалитета обука

Пројектни задатак__Консултант за развој иницијативе и елабората за развој стандарда квалификација (андрагог) и припрему анализа понуде и квалитета обука