Пројектни задатак Консултант за развој стандарда за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Пројектни задатак Консултант за развој стандарда за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих