Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења („Сл. гласник РС“, 148/2020)

Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења („Сл. гласник РС“, 148/2020)