Позив за достављање изјава о заинтересованости_Консултант за развој иницијативе и елабората за развој стандарда квалификација (андрагог) и припрему анализа понуде и квалитета обука

Позив за достављање изјава о заинтересованости_Консултант за развој иницијативе и елабората за развој стандарда квалификација (андрагог) и припрему анализа понуде и квалитета обука