Позив за достављање изјава о заинтересованости Консултанта за спровођење истраживања и евалуацију у области каријерног вођења и саветовања

Позив за достављање изјава о заинтересованости Консултанта за спровођење истраживања и евалуацију у области каријерног вођења и саветовања