Pojašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije

Pojašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije