Одлука о образовању Радне групе за међусобно признавање академских и професионалних квалификација у региону Западног Балкана, а у оквиру иницијативе „Мини Шенген”, ради олакшавања кретања људи, односно квалификоване радне снаге

Одлука о образовању Радне групе за међусобно признавање академских и професионалних квалификација у региону Западног Балкана, а у оквиру иницијативе „Мини Шенген”, ради олакшавања кретања људи, односно квалификоване радне снаге