ODLUKA O IZBORU PROGRAMA UDRUŽENJA PRIJAVLJENIH NA JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROJEKTA „SOCIJALNI DIJALOG – MLADI MLAĐIMA“

ODLUKA O IZBORU PROGRAMA UDRUŽENJA PRIJAVLJENIH NA JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROJEKTA „SOCIJALNI DIJALOG – MLADI MLAĐIMA“