Јавни позив за ангажовање Консултанта за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Јавни позив за ангажовање Консултанта за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих

На основу Споразума број 337-00-2/2022-01 од 2.12.2022. закљученог између Владе Републике Србије и Швајцарске Конфедерације, а у вези са донацијом за пројекат „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” и Прилога бр. 3 „Процедуре набавке” који је саставни део Споразума, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација расписује јавни позив за ангажовање

Консултанта за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација (у даљем тексту: Канцеларија) добила је донацију Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) за реализацију пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” за период од 2. децембра 2022. до 30. септембра 2026. године, а део средстава опредељен је за ангажовање консултанта за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих.
Канцеларија упућује позив заинтересованим консултантима да доставе биографију са наведеним квалификацијама за реализацију активности предвиђених Пројектним задатком и финансијску понуду.
Детаљи позива и описи послова налазе се у оквиру следећих докумената:
Позив за достављање понуда: Консултант за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих
Пројектни задатак: Консултант за развој стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих
Рок за достављање докумената је понедељак, 11. март 2024. године до 12.00 часова.