Швајцарска донација подршка развоју дуалног образовања у Србији

Швајцарска донација подршка развоју дуалног образовања у Србији

Директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација проф. др Габријела Грујић и директор Швајцарске агенције за развој и сарадњу Ричард Коли потписали су данас важан споразум, на основу којег ће бити реализована донација Швајцарске Конфедерације за имплементацију пројекта за развој дуалног образовања у Србији.

Донацијом ће бити омогућена реализација пројекта „Подршка реформи дуалном систему средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији”.

„Ми ћемо и даље са нашим партнерима у целости развијати дуални модел наставе. У том циљу применићемо читав сет активности које се односе на мониторинг и евалуацију, на могућност флексибилнијег приступа и ефикасније интегрисање привреде у дуални модел образовања“, рекла је Грујић.

Швајцарска агенција за развој и сарадњу активно подржава дуално образовање у Србији кроз билатералну и институционалну сарадњу. Директор Коли је навео да је дуално образовање приоритет када је реч о сарадњи Швајцарске и Србије.

„Циљ пројекта је унапређење система дуалног образовања, ефикасности и транспарентности образовног система кроз дигитализацију пословних процеса и процедура, унапређивање система Националног оквира квалификација у контексту целоживотног учења, као и да млади који улазе на тржиште рада и њихови послодавци имају бенефите од напретка и постигнућа на тржишту рада захваљујући одрживом и инклузивном систему дуалног образовања“, рекао је Коли.

Према његовим речима, кроз пројекат ће такође бити унапређени капацитети Канцеларије за дуално образовање и НОКС за постизање стратешких обавеза и циљева.