Грујић: Прилика за школе из система дуалног образовања, конкурс за грантове до 600.000

Грујић: Прилика за школе из система дуалног образовања, конкурс за грантове до 600.000