ПОСЕТА ДР УРСУЛЕ РЕНОЛД И ЊЕНОГ ТИМА КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

ПОСЕТА ДР УРСУЛЕ РЕНОЛД И ЊЕНОГ ТИМА КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

У оквиру пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” који спроводи Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација уз подршку СДЦ-а организована је посета проф. др Урсуле Ренолд и њеног тима.

У просторијама Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација организовани су консултативни састанци са релевантним партнерима на којима смо разговарали о даљим корацима развоја дуалног образовања.

Разговарали смо о новом Закону о дуалном образовању и стратегији за његову имплементацију у наредном периоду. Додатно, Канцеларија за дуално образовање и НОКС уз подршку проф. др Ренолд ради на ревизији Мастер плана који је на Летњој школи у Цириху представљен као одличан инструмент за планирање реформских процеса.

Канцеларија за дуално образовање и НОКС наставља уз подршку проф. др Ренолд и њеног тима да унапређује систем дуалног образовања.

Видео