ОТВОРЕНА ХII КОНФЕРЕНЦИЈА СТУДЕНТА ШОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ОТВОРЕНА ХII КОНФЕРЕНЦИЈА СТУДЕНТА ШОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

На XII Конференцији студената Пољопривредног факултета у Београду, у организацији Савеза студената Пољопривредног факултета Земун, одржан је конструктиван дијалог у погледу израде иновативних програма у области пољопривреде, како бисмо даље стеченим знањима и вештинама подстицали лидерство Републике Србије у овој области.

ВИДЕО