ОДРЖАН КОНГРЕС СТУДЕНАТА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ

ОДРЖАН КОНГРЕС СТУДЕНАТА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ

Директорки Канцеларије за дуално образовање и НОКС, проф. др Габријели Грујић, било је посебно задовољство да отвори Конгрес студената струковних студија Србије у коме су узели учешће студенти свих 12 академија струковних студија.

Млади су говорили и слушали о професионалним плановима за будућност, запошљавању, утицају дигиталних технологија на развој образовања и привреде, важности сарадње високошколских установа и представника привреде, у циљу унапређивања компетенција студената за лични и професионални развој током и након завршетка високог образовања. Подржавамо развој предузетничких компетенција, иновативности и креативности младих са циљем њиховог каријерног развоја и целоживотног учења. Дуалним моделом студија у високом образовања подстиче се сарадња између сектора образовања, привреде и студената и доприноси јачању конкурентности привреде Републике Србије.