Техничар за комјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Техничар за комјутерско управљање (ЦНЦ) машина