Оператер машинске обраде резањем

Оператер машинске обраде резањем