ТоР- Консултант за дигитализацију

ТоР- Консултант за дигитализацију

Позиција: Консултант за дигитализацију

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација добила је донацију Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) за реализацију пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у Србији у светлу целоживотног учења” за период од 2. децембра 2022. до 30. септембра 2026. године, а део средстава опредељен је за ангажовање консултанта за дигитализацију који ће пружити подршку за унапређење постојећег ИТ система како би се омогућила дигитализација процеса и процедура у области НОКС-а и осигурала видљивост националног система квалификација на међународном нивоу.

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација упућује позив консултантима/организацијама за достављање Изјаве о заинтересованости за имплементацију активности предвиђених у оквиру Пројекта. Детаљи позива и описи послова налазе се у оквиру следећих докумената:

преузети документацију

Рок за достављање Изјаве о заинтересованости је уторак, 11. април 2023. године до 15.30 часова. На основу искуства понуђача консултантских услуга и квалификација релевантних за реализацију задатка, описаним у Изјави о заинтересованости, Канцеларија ће утврдити листу понуђача консултанских услуга који улазе у ужи избор и изабрати понуђача консултантских услуга са најприкладнијим квалификацијама и референцама. Одабрани понуђач консултантских услуга биће позван да достави техничку и финансијску понуду.