Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације („Сл. гласник РС“, 53/2020)

Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације („Сл. гласник РС“, 53/2020)