Владимир Микић
Вршилац дужности помоћника директора за правне, кадровске и административне послове

Рођен 1982. у Београду, у којем је завршио Филолошку гимназију (смер: Класични језици). На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2005. године, са просечном оценом 9,35. Као стипендиста Владе Француске Републике, завршио је мастер студије (М2) европског права на Универзитету Нанси 2, у Француској. Одбраном дисертације 2014. године на Правном факултету Универзитета у Београду, стекао је звање доктора правних наука.

Од 2010. до 2019. године био је ангажован као стручни сарадник на Универзитету у Београду на пословима у области студија и науке и обезбеђења квалитета у високом образовању. Од 2019. године је на функцији генералног секретара Универзитета у Београду и генералног секретара Конференције универзитета Србије. Решењем Владе Републике Србије из фебруара 2023. године именован је на положај вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација.

Изабран је у звање научног сарадника 2021. године. Аутор двеју научних монографија и више од 30 самосталних научних радова. Говори енглески и француски језик и служи се немачким.